top of page
Warunki Współpracy-1.jpg
Warunki Współpracy-2.jpg
Warunki Współpracy-3.jpg

Poniżej znajdują się standardowe warunki współpracy z nami, podczas realizacji zlecenia. Proszę pamiętać, że w przypadku dodatkowych wymagań klienta warunki te mogą ulec zmianie. W takim przypadku zostanie to oczywiście umieszczone w zleceniu.

Kary Umowne za naruszenie zasad BHP przy załadunkach w ArcelorMittal Poland & ArcelorMitta
Kary Umowne za naruszenie zasad BHP przy załadunkach w ArcelorMittal Poland & ArcelorMitta

Kary umowne za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ArcelorMittal Poland & ArcelorMittal Tubular Krakow

bottom of page